Tandlossning

Tandköttsinflammation

Symtom på ett inflammerat tandkött är att det blöder, är svullet, blankt och rött. Men om du röker så har du inte symtom på tandköttsinflammation trots att du har sjukdomen, därför är det extra viktigt för dig att uppsöka en tandhygienist som kan diagnostisera sjukdomen.

Orsaken till inflammationen är bakterier som har fått ligga kvar vid tandköttskanten och utsöndrat gifter som gör att det blir en inflammation.

Behandling av ett inflammerat tandkött görs genom rätt hjälpmedel och en noggrann munhygien. Om Du lyckas göra rent i munnnen så kommer inflammationen att läka ut. Men om Du inte lyckas hålla rent i munnen då kan inflammationen sprida sig ner under tandköttet och orsaka tandlossning.

Symtom på tandlossning

Symtom på tandlossning är långa tänder, stora mellanrum mellan tänderna, rörliga tänder, dålig andedräkt, dålig smak i munnen och blödande tandkött.

Orsaken till tandlossning är aggressiva bakterier som har förökat sig och bildat kolonier i tandköttsfickorna och som så småningom bildar tandsten som fäster på rotytan. Dessa bakterier utsöndrar gifter som förstör tandens fäste så att det lossnar. En annan faktor som hör ihop med tandlossningssjukdomen är rökning. Rökningen gör att tandlossningen förvärras och resultatet av behandlingen blir sämre.

Även stress påverkar vårt immunförsvar negativt och gör att tandlossningen därmed förvärras.

Behandling

Behandling av tandlossning görs i ett nära samarbete mellan Dig, tandläkaren och tandhygienisten. Tandhygienisten skrapar bort hårda och mjuka bakteriebeläggningar som finns i tandsköttsfickan. Om djupa tandköttsfickor inte läker ut efter tandhygienist behandlingen kan tandläkaren behandla dessa kirurgiskt. Din uppgift är att dagligen sköta Din munhygien, sluta eller minska rökningen och följa de munhygieninstruktioner som tandhygienisten har angivit.