Kronor och Broar

En trasig tand som inte går att laga med en fyllning, då gör man en krona. Saknas en tand eller flera tänder utföres:

  • En avtagbar delprotes oftast billigast
  • En bro som stöder på befintliga tänder cementeras fast
  • Implantat där en tand saknas och omgivande tänder är felfria
  • Implantat där flera tänder eller alla tänder saknas
  • Saknas alla tänder kan en helprotes göras.

Tandläkaren undersöker med röntgenbilder förutsättningar och möjligheter alltefter behov och ekonomi. Kostnadsförslag ges alltid.